Category: AI

 • HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI CHUẨN SEO VỚI GPT

  by

  in

  Table content Nghiên cứu từ khóa Tạo heading Tạo metadata [heading đã tạo] Tạo outline thông qua [heading] & [từ khóa] Tạo nôi dung hoàn chỉnh: Chỉnh sửa nội dung cho phù hợp Kiểm tra thông tin trong bài AI đưa ra có đúng hay không với những nguồn trang thông tin uy tín

 • 70+ Câu lệnh Chat GPT thực chiến cho dân SEO

  by

  in

  Compile a list of ten long-tail keywords related to [TOPIC].=>Biên soạn danh sách mười từ khóa đuôi dài liên quan đến [chủ đề]. Create a blog post with the title ’10 Tips for Using Chat GPT to Improve SEO.’=>Tạo một bài đăng trên blog với các mẹo tiêu đề10 để sử dụng trò chuyện GPT…

 • 31 câu lệnh AI viết lại nội dung đầy đủ và chuẩn thông tin hơn

  by

  in

  Yêu cầu tạo nội dung Tạo một bài viết có độ dài từ 800 đến 1300 từ cho cụm từ khóa “KW” bằng cách sử dụng thông tin dưới đây: Cách để kết nối content liền mạch (Synthesize): synthesize the content (số: 1 ) content ( số : 2) and ensure that it have fluency…

 • Top các công cụ AI được ứng dụng nhiều nhất hiện nay

  1. ChatGPT: 2. Bard: 3. DALL-E 2: 4. Midjourney: 5. DeepMind AlphaFold: Ngoài ra, còn có nhiều công cụ AI khác được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Sự phát triển của các công cụ AI đang ngày càng nhanh chóng và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác…